het milieu

PKF/Post is een zeer milieubewust bedrijf. Dit bewustzijn gaat verder dan de wettelijk verplichte normen. Het werken met natuurlijke grondstoffen schept de verplichting om zorgvuldig te produceren. Op de werkvloer wordt het hout zo nuttig mogelijk verwerkt zodat het percentage houtafval klein is. De reststoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt of gescheiden afgevoerd. Dit milieubesef is in het hele bedrijf aanwezig, van directie tot productiemedewerkers.

Als één van de grootste pallet producenten in Nederland is PKF/Post lid van veel branche verenigingen en voert het alle keurmerken. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging, is de representatieve brancheorganisatie op het gebied van houten pallets en houten verpakkingen. De EPV waakt voor de belangen van deze industrie in het algemeen, en van haar leden in het bijzonder, op sociaal, economisch en juridisch vlak. Branchevereniging EPV

Stichting Markering Houten Verpakkingen is de organisatie die de sterilisatie van houten verpakkingen in Nederland reguleert en controleert. PKF/Post is bij deze stichting geregistreerd en mag daarom hitte behandelingen uitvoeren. www.smhv.nl

ISPM15 is de wereldstandaard in fytosanitaire maatregelen voor houten verpakkingen ter voorkoming van het verspreiden van ongedierte. Bij export is deze doorgaans verplicht. Met eigen droogkamers is PKF/Post volledig uitgerust om volgens deze sterilisatienorm te produceren.

Het hout voor de pallets wordt uitsluitend betrokken uit productiebossen. PKF/Post werkt mee aan een natuurlijke balans. Dit betekent dat er niet meer hout wordt gekapt dan er aangroeit. Dankzij continu bijplanten en intensief bosbeheer wordt een stabiele situatie verkregen. Het gebruikte vuren/grenen hout is bij voorkeur met FSC of PEFC keurmerk.