Milieu

Duurzaamheidsverslag

PKF/POST wil maatschappelijk ondernemen. Hoe wij dit doen hebben wij vastgelegd in ons MVO-verslag 2021 Duurzaam DNA. In dit verslag besteden wij o.a. aandacht aan het milieu en onze maatschappelijke betrokkenheid.

Afname CO2

Wij zijn actief promotor van natuurlijke verpakkingen. Hout is de belangrijkste grondstof voor de pallets die PKF/POST maakt. Het werken met natuurlijke grondstoffen zien wij als een verplichting om duurzaam zorg te dragen voor de wereld. Voor onze productie gebruiken wij uitsluitend hout uit Europese productiebossen.

In deze bossen worden voor elke gekapte boom twee nieuwe bomen geplant. Dit betekent dat de hoeveelheid productiebos sterk groeit. Dankzij de jonge bomen wordt er meer CO2 aan de lucht onttrokken dan er voor de productie van pallets vrij komt. De bossen worden beheerd volgens de regels van het PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Dit is een wereldwijde non-profit organisatie die onafhankelijk van overheden duurzaam bosbeheer bevordert.

Anders dan veel mensen denken, verwerkt de palletindustrie slechts resthout. Het gaat om een bijproduct van houtzagerijen. Het midden van een boomstam is kwalitatief het beste hout. Dit wordt vooral gebruikt in de bouw en de meubelindustrie. De randen van een boomstam beschouwen zagerijen als bijproduct. Juist dit hout wordt gebruikt voor de productie van houten pallets.

PKF/POST is in Finsterwolde PEFC gecertificeerd onder registratienummer CU-PEFC-COC-818877, in Venlo zijn we PEFC gecertificeerd onder registratienummer CU-PEFC-COC-818876.

Droog hout

PKF/POST verwerkt overwegend gedroogd hout. Dit is veel duurzamer dan het gebruik van vers gezaagd hout dat pas na de productie van pallets gedroogd wordt. Het milieuvoordeel zit vooral in het transport. Door het ontbreken van duizenden liters vocht, is droog hout veel lichter dan vers gezaagd hout. Bij droog houttransport kan een vrachtwagen daarom 30% meer vervoeren. Toeleveranciers besparen hiermee op hun brandstofkosten en CO2-uitstoot.

Droog hout komt ook de maatvastheid van pallets ten goede. Bovendien zorgen wij er met onze schaaf-kort installaties voor dat al het te verwerken hout gekalibreerd is volgens de afgesproken afmetingen. Dit heeft een positieve invloed op de automatische verwerking bij ons en bij onze afnemers. Het zorgt voor minder uitval en stilstand van productieprocessen en is dus beter voor het milieu.

Stichting Markering Houten Verpakkingen is de organisatie die de sterilisatie van houten verpakkingen in Nederland reguleert en controleert. PKF/POST is bij deze stichting geregistreerd en mag daarom hittebehandelingen uitvoeren.

Geen afval

Bij het zagen van hout voor onze pallets gaan we zo efficiënt mogelijk te werk. Hiermee reduceren we de hoeveelheid restmateriaal tot bijna nul. De vrijkomende schaafkrullen en het zaagsel worden voor het grootste deel gebruikt als strooisel in stallen. De houtresten worden verspaand tot grondstof voor spaanplaten en palletklossen.

Vrachtwagens en machines

Met de ingebruikname van zogenaamde LZV’s (lange zware vrachtwagens) vervoert PKF/POST per transport 50% meer pallets. Dit gebeurt met een brandstofbesparing van 30%. Onze moderne vrachtwagens rijden allemaal met Euro-6 motoren, de meest actuele emissienorm voor verbrandingsmotoren in Europa.

Het terugdringen van het energieverbruik voor onze productieprocessen heeft continu onze aandacht. Bij vervanging en uitbreiding van het machinepark is het energieverbruik van nieuwe machines een zwaarwegend keuzeargument. Na recente aanpassingen van de terreininrichtingen, is alle buitenverlichting vervangen door LED armaturen. Dit geldt ook voor de verlichting in onze productiehallen.

Natuurlijke verpakkingen
Stichting Markering Houten Verpakkingen